Jakub webpage modification

Merged Jakub Wagner requested to merge jakub_webpage_modification into master

Uprzejmie prosze o zmerdzowanie :)

Merge request reports